Läkemedelsverkets delårsrapport visar positivt resultat

den 5 september 2011

Läkemedelsverket har under sommaren lämnat en rapport till Socialdepartementet för att redovisa verksamhetens kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning fram till halvårsskiftet.

Läkemedelsverkets delårsrapport för första halvåret visar ett positivt resultat med +21,4 miljoner kronor. Detta utfall följer årsprognosen för 2011 väl och innebär att Läkemedelsverket, efter några år med stort negativt myndighetskapital, nu är nära balans.

Förbättrad intern redovisning och styrning samt ökad kostnadsmedvetenhet är några av de orsaker som står bakom resultatet.

Både för helårsrapporten 2010 och nu för halvårsrapporten 2011 har revisionsrapporterna varit helt utan anmärkningar. Det betyder att Läkemedelsverket svarar upp mot de krav som finns på årsredovisning och budgetunderlag.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies