Liten risk att insjukna i narkolepsi relaterad till Pandemrix 12 månader efter vaccination

den 29 mars 2011

Biverkningsrapporter och resultat från registerstudier talar för att risken att insjukna i narkolepsi, som kan relateras till Pandemrix, bedöms vara mycket liten 12 månader eller mer efter vaccination.

Totalt har Läkemedelsverket fram till den 25 mars 2011 fått in 81 biverkningsrapporter från sjukvården där ett samband misstänks mellan narkolepsi och vaccination med Pandemrix. Sextionio av dessa fall gäller barn och ungdomar under 20 år, 35 är 12 år eller yngre.

Av sjukdomsbeskrivningarna framgår att majoriteten av dessa fall insjuknade under en tremånadersperiod runt årsskiftet 2009/2010. Några enstaka har fått sina första symtom efter februari månad 2010. I den finska registerstudien där man räknat sjukdomsdebut från första symtom var tiden mellan vaccination och symtom i medeltal 2-3 månader.

I den nu publicerade svenska studien har de allra flesta fått diagnosen narkolepsi inom 8 månader. Risken att insjukna i narkolepsi som kan relateras till Pandemrix, bedöms som mycket liten 12 månader eller mer efter vaccinationen.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies