Många hudkrämer har brister i märkningen

den 13 april 2011

Läkemedelsverket har granskat 99 hudkrämer som sålts på den svenska marknaden. Laboratorieanalyser har gjorts på konserveringsmedel och mikrobiologi. Dessutom har hudkrämernas innehållsdeklarationer och övriga märkning kontrollerats.

Som en del i myndighetens löpande tillsyn har Läkemedelsverket granskat 99 hudkrämer och liknande produkter gällande konserveringsmedel, mikrobiologi och märkning. De kemiska analyserna omfattade tio olika ämnen som är, eller har varit, vanligt förekommande konserveringsmedel i kosmetika och hygienprodukter.

Tar man hänsyn till resultaten från såväl laboratorieanalyserna som märkningskontrollen så var det endast 18 av de 99 produkterna som var helt anmärkningsfria.

– Vi ser ganska många brister vad gäller märkning och konserveringsmedel, säger Monica Tammela, enhetschef på Läkemedelsverket. Men alla produkterna bedömdes vara säkra mikrobiologiskt och det är ett glädjande resultat.

De kemiska analyserna av konserveringsmedel visade att 20 produkter innehöll ett eller flera konserveringsmedel som inte redovisats i ingrediensförteckningen. I vissa fall har orsaken till detta varit att tillverkaren inte känt till att råvaror innehållit konserveringsmedel. Sådan kunskap är tillverkare skyldig att ha.

Vid kontroll av produkternas märkning uppmärksammades att 76 produkter hade en eller flera brister. Dessa fel kunde gälla företagsnamn och adress, mängd, hållbarhetstid, varningstext och försiktighetsåtgärder, tillverkningssatsens nummer, produktens användningsområde eller ingrediensförteckningen.

Granskningen har medfört att några företag har slutat saluföra produkter med brister. I några fall har Läkemedelverket meddelat saluförbud för produkterna för att bristerna bedömts vara allvarliga eller för att berörda företag inte ansetts korrigera bristerna på ett tillfredsställande sätt.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Magnus Crona
Utredare
Kosmetika och hygienprodukter
018-17 47 03

Monica Tammela
Enhetschef
Kosmetika och hygienprodukter
018-17 48 70

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies