MistraPharma får 52 miljoner för forskning om miljö och läkemedel

den 29 september 2011

Läkemedelsverket lämnade i juni över ett förslag till regeringen på hur EU:s miljökrav vid läkemedelstillverkning kan skärpas. Bakom förslaget låg mycket av den kunskap som genererats inom forskningsprogrammet MistraPharma. Nu har forskningen tilldelats yttrligare 52 miljoner kronor för att under en fyraårsperiod gå vidare i arbetet om läkemedel och miljöpåverkan.

Forskningsprogrammet MistraPharma startade i januari 2008 och dess första fas avslutades i december 2010. Att forskningsprogrammet nu tilldelats ytterligare anslag innebär att man kan starta fas 2 i miljöforskningen. De övergripande målen i fas 2 är bland annat:

  • Identifiera läkemedelssubstanser med hög miljöpåverkan
  • Utveckla reningsprocesser för restprodukter vid läkemedelstillverkning
  • Riskhantering och styrning inom regulatoriska sektorn

Läkemedelsverkets miljöchef Charlotte Unger är ordförande i MistraPharmas styrelse och är mycket nöjd med beskedet.

– Det här är en positiv bekräftelse både för Läkemedelsverkets förslag på miljökrav i GMP-lagstiftningen samt för det arbete som MistraPharma åstadkommit hittills, säger hon.

Läkemedelsverket fick 2009 i uppdrag av regeringen att kartlägga möjliga åtgärder för att minska miljöpåverkan från läkemedelsproduktionen. I juni 2011 presenterades ett förslag där ett av de viktigaste förslaget att utvidga begreppet God tillverkningssed (GMP) till att även omfatta miljöaspekter.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontaktpersoner

Charlotte Unger
Miljöchef, Läkemedelsverket
070-517 22 78

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies