Multaq misstänks kunna ge allvarliga leverskador

den 24 januari 2011

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har fått kännedom om ett antal fall av leverskador hos patienter som behandlats med Multaq (dronedaron). Av den anledningen har EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) rekommenderat att patienter som behandlas med Multaq kontrolleras med avseende på leverfunktionen.

På grund av ett antal rapporter om leverskador varav två krävt transplantationsbehandling har CHMP beslutat att analysera alla tillgängliga data om Multaq’s effekter på leverfunktionen. Tills vidare rekommenderar CHMP att levertester genomförs innan behandling med Multaq inleds samt på de patienter som redan behandlas med Multaq. En uppdatering av säkerhetsinformationen för Multaq kommer också att ske.

Enligt Läkemedelsverket bör ansvariga läkare kontrollera de patienter som är behandlade med Multaq. Skulle proverna visa en påtaglig leverfunktionspåverkan bör behandlingen avslutas. Levertester bör också tas innan behandling med Multaq inleds. Patienter med Multaq-behandling ska inte avbryta behandlingen på egen hand. Skulle symtom på möjlig leverskada uppträda ska läkare kontaktas. Symtom på leverskada kan vara ihållande buksmärtor, aptitlöshet, illamående, kräkningar, feber, allmän och påtaglig sjukdomskänsla, gulsot eller mörkfärgad urin.

Multaq, med den aktiva substansen dronedaron, är ett läkemedel avsett för behandling av patienter med tidigare episoder av, eller pågående, icke-permanent förmaksflimmer. 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies