Nitromex försvinner från marknaden

den 8 juni 2011

Lagret av kärlkrampsmedicinen Nitromex kommer inom kort att ta slut då tillverkaren av läkemedlet gått i konkurs. Alla patienter som för närvarande använder Nitromex rekommenderas kontakta sjukvården för att få alternativt läkemedel utskrivet.

Nitromex som innehåller glyceryltrinitrat placeras under tungan och används för att behandla akuta attacker av kärlkramp. Läkemedlet har tillhandahållits i styrkorna 0,25 mg samt 0,5 mg. Under 2009 fick ca 190 000 patienter i Sverige recept på Nitromex. Lagren av båda styrkorna kommer inom kort att vara slut. Detta innebär att nya recept på Nitromex inte ska utfärdas och att patienter som behandlas med Nitromex bör kontakta sin läkare för att få recept på annat läkemedel.

I Sverige finns även Nitroglycerin Recip resoriblett godkänd men den tillhandahålls inte för närvarande. Företaget har informerat om att läkemedlet bör finnas tillgängligt igen i månadsskiftet oktober-november.

Den uppkomna situationen skulle därför kunna innebära att en stor patientgrupp inte får tillgång till ett läkemedel för behandling av akuta attacker av kärlkramp som de är vana vid.

Läkemedelsverket har mot denna bakgrund utfärdat ett tillfälligt försäljningstillstånd för Nitroglycerin DAK, ett nitroglycerinläkemedel som är godkänt i flera europeiska länder och som har egenskaper som liknar Nitromex och Nitroglycerin Recip.

Därutöver finns på den svenska marknaden nitroglycerin i form av spray i läkemedlen Glytrin och Nitrolingual och som Suscard buckal tablett (alla innehåller glyceryltrinitrat) som kan användas såväl förebyggande som för akut behandling.

Rekommendation till sjukvården

Nyinsättning

I första hand rekommenderas någon av sprayerna Glytrin eller Nitrolingual. Därmed säkerställs att Nitroglycerin DAK reserveras framför allt till patienter där sprayerna inte bedöms vara lämpliga.

Ersättning för patienter som behandlas med Nitromex

Om möjligt bör patienterna ställas över på spray Glytrin eller Nitrolingual. Det är viktigt att patienterna får god information om hur produkterna ska användas.

För patienter där ovanstående alternativ bedöms som mindre lämpliga rekommenderas Nitrogycerin DAK, som fått ett tillfälligt försäljningstillstånd och som tills vidare alltså kan förskrivas på vanlig receptblankett. Företaget har meddelat att de omedelbart kan tillhandahålla produkten. Den produktinformation som tillhandahålls (produktresumé och bipacksedel) är på danska.

Suscard buckal tablett, som kan användas såväl förebyggande som vid akuta kärlkrampsbesvär, kan vara ett alternativ för vissa patienter. Tabletten löser dock inte upp sig som en resoriblett och effekt uppnås därmed inte lika snabbt .

Rekommendation till patienter

Patienter som använder Nitromex rekommenderas kontakta sjukvården för att få alternativt läkemedel förskrivet.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies