Ny blankett för ansökan om licensförskrivning av centralstimulantia vid ADHD

den 12 april 2011

En ny blankett för ansökningar om licensförskrivning av centralstimulantia vid ADHD har tagits fram för att förenkla och påskynda proceduren vid bedömning av ansökningarna.

Antalet ansökningar har ökat kraftigt de senaste åren. Närmare 900 personer hämtade ut recept på Metamina (dexamfetamin) förra året och i stort sett alla dessa förskrivningar gjordes på indikationen ADHD.

Den nya blanketten skickas som bilaga till licensmotiveringen. Blanketten hittar du under sidan för licenser (se länk till höger).

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies