Ny e-tjänst för licensansökningar

den 12 oktober 2011

Idag tas en ny tjänst i bruk för att effektivisera hanteringen av licensansökningar från apoteken. De apotek som idag inte har ett system för elektroniska licensansökningar kan nu skicka in och även få svar på licensansökningar via en webbtjänst.

De apotek som inte har stöd för licensansökan i sitt IT-system utan idag faxar dessa till Läkemedelsverket kan från och med idag skicka ansökningarna elektroniskt. Den gamla rutinen att skicka ansökningarna med fax ska således inte längre användas. Förändringen medför också att blanketten för licensansökan har förändrats.

De apotek som redan har stöd för licensansökan i sitt IT-system berörs inte av förändringarna.

Licensmotiveringen kommer fortsättningsvis att behöva faxas till Läkemedelsverket, men en lösning för elektronisk överföring är under beredning.

Förändringen medför en säkrare överföring av licensansökningarna samt bättre skydd för den personliga integriteten och bidrar till en effektivare handläggning av licensansökningarna.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Sarah Sandin
Gruppchef licenser
018-17 26 78

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies