Ny förordning om avgifter för kontroll av läkemedel

den 21 september 2011

Den första januari 2011 började en ny förordning om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel att gälla (SFS 2010:1167). En av förändringarna i förordningen medför att del av årsavgift inte längre kommer att återbetalas om en produkt avregistreras efter den sista januari aktuellt år.

Handläggningen av en avregistrering kan ta upp till tre månader. För produkter som ska avregistreras och inte debiteras årsavgift kommande år behöver därmed ansökan om avregistrering inkomma senast den 31 oktober året innan årsavgiften skulle ha betalats. 
  
Om särskilda skäl föreligger kan Läkemedelsverket bevilja nedsättning eller befrielse av årsavgift. Ansökan om sådan nedsättning eller befrielse från avgift ska inkomma senast den 31 oktober året innan den kommande årsavgiften gäller, så att Läkemedelsverket ska kunna pröva ansökan före fakturering av årsavgifterna.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies