Ny genomgång av icke-selektiva NSAID påbörjad

den 24 oktober 2011

De europeiska läkemedelsmyndigheterna har påbörjat en ny genomgång av alla tillgängliga data för icke-selektiva NSAID och riskerna för hjärt-kärlbiverkningar. Vid en utredning 2006 bedömdes nyttan överväga riskerna om behandlingsrekommendationerna följs. Den nya genomgången görs för att klargöra om nya data påverkar nytta-riskbedömningen.

Den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) vetenskapliga kommitté (CHMP) gjorde 2006 en genomgång av då tillgängliga data över riskerna inom hjärt-kärlområdet vid behandling med icke-selektiva NSAID. Slutsatsen var att den övergripande nytta-riskbalansen var positiv, men att en lätt ökad risk för exempelvis hjärtattack och stroke vid användning av läkemedlen inte kunde uteslutas, i synnerhet vid behandling med höga doser under lång tid.

Sedan 2006 har ett antal nya studier publicerats. Nyligen blev resultaten tillgängliga från det oberoende forskningsprojektet ´Safety of non-steroidal antiinflammatory drugs´ (SOS) som finansierats av Europeiska kommissionen. CHMP kommer nu att gå igenom resultaten från denna metaanalys, samt övriga tillgängliga data (inkl data från kliniska prövningar och epidemiologiska studier) och biverkningsrapporter för icke-selektiva NSAID, för att klargöra om bedömningen från 2006 behöver omvärderas.

Icke-selektiva NSAID som ingår i utredningen:

  • diklofenak
  • etodolak
  • ibuprofen
  • indometacin
  • ketoprofen
  • meloxikam
  • nabumeton
  • naproxen
  • nimesulid
  • piroxikam
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies