Ny utgåva av Förgiftningar – behandlingsanvisningar och antidotlista

den 19 augusti 2011

Nu finns en ny utgåva av häftet "Förgiftningar – behandlingsanvisningar och antidotlista". Häftet innehåller ett särtryck ur Läkemedelsbokens kapitel om förgiftningar samt en lista över rekommenderade antidoter.

Rekommendationerna i häftet och antidotlistan är avsedda att användas som stöd vid planering av lokala antidotförråd inom sjukvården.

Häftet innehåller dels ett särtryck av kapitlet ”Förgiftningar – Antidotbehandling” från nya Läkemedelsboken 2011–2012, dels en lista över antidoter som är lämpliga för sjukvården att ha i lager.

Antidoterna bör lagerhållas i speciella antidotförråd på akutsjukhus så att de utan dröjsmål finns tillgängliga för behandling av akuta förgiftningar. Samtliga antidoter har koppling till behandlings- och doseringsanvisningar i Läkemedelsbokens förgiftningskapitel eller i överdoseringsavsnittet i FASS. Hänvisningar till relevanta förgiftningstyper anges i listan.

Särtrycket beställs från Giftinformationscentralen, tel. 08-33 12 31. I elektronisk form finns listan tillgänglig på www.giftinfo.se där även en databas med behandlingsanvisningar avsedda för läkare finns.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies