Nya föreskrifter om narkotika 1 oktober

den 26 september 2011

Den 1 oktober börjar de nya föreskrifterna om narkotika att gälla.

När lagen och förordningen om kontroll av narkotika ändrades den 1 april i år fick Läkemedelsverket utökade rättigheter att utfärda föreskrifter. Läkemedelsverket har nu omarbetat de tidigare föreskrifterna om kontroll av narkotika (LVFS 1997:11) och förteckningar över narkotika (LVFS 1997:12).

De nya föreskrifterna om kontroll av narkotika (LVFS 2011:9) innebär bl.a:

  • Att läkemedel innehåller kodein och etylmorfin och som i tidigare föreskrifter var undantagna narkotikaklassning nu är narkotiska läkemedel. Undantag för krav på tillstånd och andra administrativa regler har införts för att hanteringen i praktiken inte ska ändras.
  • Förtydligande om vad olika ansökningar om tillstånd ska innehålla.
  • Mer utförliga krav på hur narkotikaanteckningar ska föras och att kontroll av faktiskt lager ska göras regelbundet.
  • Tydliga krav på leverantörer att de måste kontrollera att mottagaren har rätt att hantera narkotika.
  • Att narkotika ska hanteras så säkert att risk för olovlig befattning är undanröjd.
  • Att de krav på rapportering till Läkemedelverket som fanns i LVFS 1997:11 framöver kommer att anges i respektive företags tillstånd.

Vad som avses med narkotika har tydligare beskrivits i den nya föreskriften (LVFS 2011:10) över narkotikaförteckningar. Vilka kemiska ämnen, växter och svampar som är narkotika anges på ett nytt sätt. Rubriker för olika typer av kemiska namn har t.ex. införts.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies