Odeklarerad läkemedelssubstans i bantningsprodukten P57 Hoodia

den 4 oktober 2011

Laboratorieanalyser av bantningsprodukten Hoodia P57 visar innehåll av läkemedelssubstansen sibutramin som bland annat kan medföra en ökad risk för stroke och hjärtinfarkt vid långtidsanvändning. Produkten är en del av det som beslagstogs i Sverige under den gemensamma operationen Pangea IV där tull, polis och läkemedelsmyndigheter i mer än 80 länder samverkade.

En av de produkter som tagits i beslag av polis och tull under operation Pangea IV förra veckan har nu analyserats i Läkemedelsverkets laboratorium. Produkten heter Hoodia P57 och kapslarna uppges innehålla ”Hoodia P57, Evening Primrose, Semen Cassia, Lotus Leafs”. Produkten säljs i förpackningar med 30 kapslar och marknadsförs som ett kosttillskott.

Läkemedelsverket har analyserat två olika förpackningar av produkten, och förpackningarna kommer från två skilda tillverkningssatser (batcher).

Vid laboratorieanalyserna visade det sig att i den ena förpackningen innehöll varje kapsel 8,7 mg sibutramin, en läkemedelssubstans som drogs in i EU under 2010 på grund av riskerna för att drabbas av bland annat stroke och hjärtinfarkt. Läkemedelssubstansen fanns inte deklarerad någonstans, varken på förpackningen eller på webbsidan där den marknadsfördes. I den andra förpackningen visade analyserna inget spår av sibutramin.

Även när det fanns ett godkänt läkemedel med sibutramin, bedömdes detta läkemedel inte som lämpligt för exempelvis personer med psykisk sjukdom, hjärtsjukdom eller gravida. Biverkningar som kan upplevas när man tar sibutramin är t.ex. kraftig hjärtklappning, illamående, huvudvärk, yrsel, förstoppning och sömnproblem.

Läkemedelsverket avråder generellt från att köpa bantningsprodukter från okända internethandlare då det ofta visar sig att de innehåller läkemedelssubstanser eller på annat sätt håller låg kvalitet som utgör fara för konsumenten. 

Odeklarerade läkemedelssubstanser hittade i P57 Hoodia.

Högupplöst bild P57 Hoodia (2,3 Mb) 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies