Icke sterila medicintekniska produkter stulna - risk för infektion

den 18 maj 2011

En leverans av medicintekniska produkter avsedda för endoskopi, urologi och gynekologi från Boston Scientific har blivit stulna på sin väg till steriliseringsanläggningen. Om produkterna används finns risk för infektion.

En leverans av CE-märkta medicintekniska produkter avsedda för endoskopi, urologi och gynekologi har blivit stulna under transport från fabrik i USA till steriliseringsanläggningen.

Produkterna, som i märkningen anges vara sterila, är osterila eftersom de stals innan steriliseringen kunde genomföras. Om berörda produkter används finns en risk för postoperativ infektion.

Man kan idag inte säkerställa var dessa produkter finns, men tillverkaren har av försiktighetsskäl även informerat kunder och myndigheter på den europeiska marknaden.

Boston Scientific uppmanar till följande:

  • Kontrollera ert lager om berörda produkter finns där.
  • Avlägsna och isolera berörda produkter.
  • Kontrollera inkommande leveranser noggrant om berörda produkter finns med.

Om ni har någon av berörda produkter som finns listade i det dokument som finns under länk till höger, använd inte dessa utan kontakta genast Boston Scientific.

Mer information finns i tillverkarens information till höger.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontaktinformation

Boston Scientific Sverige AB
Dorthe Bremer
042-25 69 50

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies