Otillåtna halter av formaldehyd hittade i hårbehandlingsprodukter

den 27 januari 2011

Läkemedelsverket har vid laboratorieanlyser hittat formaldehyd i salongsprodukter för håruträtning. Flera av produkterna hade en högre halt än den maximalt tillåtna, och innehållsdeklarationerna hade brister.

Läkemedelsverket har under hösten fått signaler om att vissa produkter för håruträtning innehåller formaldehyd i för höga halter. Verket har därför begärt in och analyserat ett antal produkter för det specifika användningsområdet.

Några av de analyserade produkterna saknar numrering för tillverkningssats (vilket försvårar spårbarheten) och innehållsdeklarationen stämmer inte med analysresultaten. Liknande produkter med för höga halter formaldehyd har även påträffats i andra länder, t.ex. i Irland och i USA

De produkter som Läkemedelsverket har analyserat används för att göra håret rakare. Resultatet från behandlingarna varar i 2-4 månader. Produkterna används främst på hårsalonger, tillsammans med värmebehandling/plattång. Innehåller produkterna formaldehyd frisätts ämnet vid värmebehandlingen, vilket kan orsaka besvär för frisör och kund.

Formaldehyd verkar irriterande på ögon och luftvägar. Inandning under lång tid kan ge luftvägsirritation, nästäppa och andningsbesvär av astmatyp. Upprepad hudkontakt kan ge allergiska reaktioner. Formaldehyd i låga halter är dock tillåtet i kosmetika som konserveringsmedel.

Otillåten hög halt av formaldehyd:

  • Brazilian Blowout Acai professional Smoothing Solution 7.9%
  • Brazilian Brush Step 1A Modeler Liss 1.1%
  • Keratin Complex Smoothing Therapy Natural Keratin Smoothing Treatment 1.6%
  • Keratin Complex Smoothe 0.36%
     

Formaldehyd är inte deklarerat i innehållsdeklaration:

  • Marcia Teixeira Brazilian Keratin Treatment EU 0.20%
  • Marcia Teixeira Extreme De-Frizzing Treatment EU 0.19%
     

Läkemedelsverket har kontaktat de berörda företagen via brev för ge dem tillfälle att yttra sig om analysresultaten.

Produkter med för höga halter formaldehyd har dragits tillbaka. Företagen bakom Brazilian Blowout Acai professional Smoothing Solution och Keratin Complex Smoothing Therapy Natural Keratin Smoothing Treatment avser istället att lansera ersättningsprodukter vilka inom kort kommer att analyseras av Läkemedelsverket.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Kerstin Kahlén
Utredare
018-17 48 03

Lena Nohrstedt
Utredare
018-17 42 07

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies