Pulmicort inhalationsspray tillverkas inte längre

den 1 juni 2011

AstraZeneca har upphört med tillverkningen av Pulmicort (budesonid) inhalationsspray, 100 respektive 200 mikrogram/dos. Skälet är tillverkningsproblem som lett till att alltför många läkemedelssatser kasserats.

Läkemedelsverket har tidigare informerat om att Pulmicort inhalationsspray i styrkorna 100 respektive 200 mikrogram/dos inte kommer att kunna tillhandahållas. Produktionen har upphört på grund av problem med tillverkningen, som medförde att för många läkemedelssatser måste kasseras.

Även om Pulmicortspray 100 mikrogram/dos fortfarande finns i lager uppmanar Läkemedelsverket alla som behandlas med Pulmicort i sprayform att redan nu byta till lämpligt alternativ (se nedan) för att övergången ska bli så enkel och problemfri som möjligt.

Pulmicort inhalationsspray används för behandling av astma och är främst avsedd för barn. Patienter eller föräldrar till barn som använder Pulmicortspray uppmanas ta kontakt med sin läkare för diskussion om vilken alternativ behandling, som är lämplig.

Pulmicort kommer att finnas kvar som suspension för nebulisator och som inhalationspulver (turbuhaler) och även andra tillverkare marknadsför inhalationspulver som innehåller budesonid. Dessutom finns andra inhalationssteroider i sprayform, som kan ersätta Pulmicortspray.

Vilket alternativ man väljer avgörs av den enskilde patientens behov och efter individuell bedömning av ansvarig läkare.

 

 

  Större bild
 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies