Speciella regler för användning av nanopartiklar i kosmetika införs 2013

den 16 februari 2011

Kosmetiska och hygieniska produkter är idag reglerade på både EU-nivå och nationell nivå. Reglerna omfattar tillverkarens ansvar, tillverkning, märkning, försäljning och vilka ämnen som får respektive inte får användas. Under 2013 träder förändringar i kraft och en av förändringarna är tydligare krav för kosmetika som innehåller nanomaterial.

Nanopartiklar är benämningen på ämnen vars beståndsdelar är extremt små, mellan 0,1-100 nanometer (miljarddels meter). Dessa ämnen har många användningsområden idag, bland annat finns tillämpningar inom kosmetika och läkemedelsområdet.

Tillverkaren (eller importören) av kosmetiska produkter ansvarar för att produkterna inte är skadliga vid normal användning. De måste ha gjort en säkerhetsbedömning av ingående ämnen och slutprodukt. Detta omfattar också eventuella nanoteknologiska innehållsämnen.

Vissa typer av innehållsämnen måste dessutom förhandsgranskas och godkännas av EUs vetenskapliga kommitté för konsumentsäkerhet (SCCP) innan de får användas. Detta gäller till exempel solskyddsämnen som titandioxid, som i nanopartikelform granskades år 2000 och därefter godkändes som solskyddsämne. SCCP har därefter bevakat om det kommit nya uppgifter som skulle ändra detta ställningstagande, men så har inte varit fallet.

I dagens regler finns inte speciella bestämmelser för nanomaterial, utan de omfattas av ovanstående allmänna krav. I den kommande EU-förordning (EG 1223/2009) som träder i kraft år 2013 införs dock speciella krav för nanomaterial mellan 1-100 nm som är olösliga, biopersistenta (dvs. de bryts inte ner i kroppens vävnader eller i naturen) och avsiktligt tillverkade. De nya kraven är bland annat att de ska förhandsgranskas och att de ska märkas ut i innehållsförteckningen på förpackningen med ordet (nano).

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies