Svar på upprop om svinsköldkörtelextrakt

den 18 oktober 2011

Läkemedelsverket har under de senaste veckorna tagit emot hundratals skrivelser från personer som vill att licenskravet tas bort från svinsköldkörtelextrakt, ett preparat som inte är ett godkänt läkemedel. Det är läkemedelslagen som reglerar vilka läkemedel som får säljas och förskrivas, och myndigheten följer den gällande lagstiftningen. Möjligheten att få läkemedel via licensförskrivning bör diskuteras med behandlande läkare.

Systemsjukdomen hypotyreos behandlas bland annat med det godkända läkemedlet levotyroxin, men Läkemedelsverket har i vissa fall beviljat licensförskrivning av svinsköldkörtelextrakt (porcint thyroideaextrakt). Det senaste året har 414 licenser för svinsköldkörtelextrakt beviljats.

Enligt läkemedelslagen (1992:859) måste en produkt som innehåller ett eller flera ämnen som ska behandla sjukdom klassificeras som läkemedel. För att ett läkemedel ska bli godkänt i Sverige måste ett företag skicka in en ansökan om godkännande för försäljning. Någon sådan ansökan för svinsköldkörtelextrakt har inte inkommit till oss, och därmed har inte produkten kommit ifråga för godkännande och fri förskrivning.

Extrakt från svinsköldkörtel finns inte som ett godkänt läkemedel i Sverige, vilket är det grundläggande kravet för att ett läkemedel ska få säljas. I undantagsfall kan läkemedel som inte är godkända säljas via licens, efter att ett apotek ansökt om detta. Ansökan innehåller läkarens motivering som styrker behovet av läkemedlet och prövas i varje enskilt fall. Någon annan möjlighet att sälja läkemedel finns inte.

Läkemedelsverket kan inte gå emot den lagstiftning som reglerar vilka läkemedel som får förskrivas. De patienter som upplever behov av läkemedel som inte är godkända bör främst diskutera sin behandling med sin läkare.

Läkemedelsverket har igår skickat ett svar till Sköldkörtelföreningen och Hypo2-föreningen som förklarar situationen.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies