Tillfällig brist på Cerazette

den 21 januari 2011

På grund av leveransproblem har det uppstått en tillfällig brist på läkemedlet Cerazette som är ett gestagent p-piller.

Bristen gäller Cerazette i samtliga förpackningsstorlekar. Företaget MSD räknar med nya leveranser i slutet av januari, men om det finns ett uppdämt behov kan en ny bristsituation uppstå.

Förskrivare uppmanas att överväga andra alternativ, men eftersom det inte finns någon likvärdig ersättningsprodukt får val av preventivmetod göras utifrån vad som är lämpligt för varje enskild individ.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies