Tillverkningen av Pulmicort inhalationsspray upphör

den 7 mars 2011

AstraZeneca upphör med tillverkningen av Pulmicort (budesonid) inhalationsspray, 100 mikrogram/dos och 200 mikrogram/dos, anledningen är tillverkningsproblem.

AstraZenecas lager i Sverige beräknas räcka i ytterligare tre månader vid normal förbrukning.

Pulmicort inhalationsspray är avsedd för behandling av astma, och används ofta till barn.

Patienter som använder Pulmicort inhalationsspray behöver ha kontakt med läkare för diskussion om vilken alternativ behandling som är lämplig i varje enskilt fall. Det finns inhalationssteroider godkända i sprayform, som suspension för nebulisator och som inhalationspulver.

Pulmicort turbuhaler och Pulmicort suspension för nebulisator kommer att finnas kvar och påverkas inte av tillverkningsproblemen.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies