Tullens beslag av injektionsampuller innehöll tillväxthormon, endotoxiner och bakterier

den 11 januari 2011

Läkemedelsverkets laboratorium har analyserat innehållet i omärkta ampuller för injektion som tullen beslagtagit. Analysen visar att ampullerna innehåller tillväxthormon (somatropin) och dessutom höga halter av endotoxiner, som till exempel kan orsaka allvarliga feberreaktioner, samt levande bakterier.

Läkemedelsverket har upprepade gånger varnat för köp av läkemedel via oseriösa hemsidor på Internet eller på ”svarta marknaden”. Försäljningen är olaglig och det kan vara förenat med stora risker att använda sådana produkter. Den som köper dem kan inte veta vad de innehåller eller om de är tillverkade på ett kontrollerat sätt.

Den analys som nu genomförts av det beslagtagna läkemedlet påvisade en nära tio gånger för hög halt av endotoxiner än vad gränsvärdena för motsvarande godkända läkemedel anger.

Endotoxiner är ”gifter” som produceras av vissa bakterier och kan ge allvarliga reaktioner, framför allt hög feber. Dessutom påvisades levande bakterier, vilket i vissa fall kan orsaka allvarliga sjukdomstillstånd. Injektionsläkemedel måste vara sterila.


 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontaktpersoner

Monika Johansson
gruppchef, Kemisk analys
018-17 42 13

Bo Bergman
läkare
018-17 42 33

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies