Tydligare varning på hårfärgningsmedel införs 2011

den 2 maj 2011

Många av de ämnen som används som hårfärgningsämnen kan ge kontaktallergi, därför har de sedan länge haft text som varnar för detta. Denna varning har många konsumenter inte uppmärksammat tillräckligt. Man har därför gemensamt inom EU beslutat att införa regler om tydligare varning på hårfärger.

Förpackningarna för hårfärgningsmedel ska från november 2011 förses med en tydligare märkning om att medlen kan orsaka kontaktallergi. Förutom text ska den också innehålla en varningstriangel för att visa att viktig information finns att läsa.

Här är den nya text som ska finnas på hårfärger framöver:

Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner. Läs och följ bruksanvisningen. Produkten är inte avsedd för användning på barn under 16 år. Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier. Färga inte håret om
- du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,
- du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,
- du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.

 

Nytt är att man ska upplysa om att produkterna inte ska användas på barn under 16 år. Anledningen är att användningen av hårfärgningsmedel numera tycks ske i allt yngre åldrar, vilket medför ökad exponering och därmed ökad risk för allergiska reaktioner.

Läkemedelsverket vill avråda konsumenter från att göra de egna tester på huden som en del tillverkare föreslår, eftersom hudexperter anser att tillförlitligheten är osäker och hälsorisker med denna typ av tester inte är klarlagda.

Den nya varningstexten kommer att införas successivt på förpackningarna och under en tid kommer man att kunna köpa produkter med både den gamla och nya märkningen. Den äldre märkningen tillåts fram till november 2012, men det är viktigt att notera att produkter med den gamla märkningen medför samma risk för allergiska reaktioner. Märkningen gäller alla produkter som innehåller ett eller flera ämnen från en grupp med ett femtiotal ämnen. Några av de vanligaste är p-phenylenediamine, toluene-2,5-diamine, resorcinol och m-aminophenol.

I EU:s expertgrupp för hudallergier pågår en fortsatt utredning om det finns anledning till ytterligare begränsningar för att minska allergirisker med denna typ av produkter.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies