Ute nu - Information från Läkemedelsverket nr 3

den 19 maj 2011

Årets tredje nummer av Information från Läkemedelsverket har nu sänts till prenumeranterna. Tidskriften finns också att läsa på vår webbplats där du även hittar tidigare nummer.

Nr 3 av Information från Läkemedelsverket innehåller bland annat två uppdaterade rekommendationer för läkemedelsbehandling. Den ena handlar om antiretroviral behandling av HIV-1-infektion, medan den andra beskriver profylax och behandling av invasiva svampinfektioner.

Dessutom presenteras ett flertal observanda, två monografier för nya läkemedel, samt information från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

Länk till tidskriften hittar du under relaterad information.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies