Ute nu - Information från Läkemedelsverket nr 4

den 22 juni 2011

Årets fjärde nummer av Information från Läkemedelsverket har nu sänts till prenumeranterna. Tidskriften finns också att läsa på vår webbplats där du även hittar tidigare nummer.

Nr 4 av Information från Läkemedelsverket innehåller bland annat en ny rekommendation för läkemedelsbehandling av psoriasis. Dessutom presenteras en sammanställning av de biverkningar som hälso- och sjukvården rapporterat in till Läkemedelsverket.

Mer från innehållet

  • Octagam åter godkänt
  • Höga halter sildenafil och tadalafil i örtpreparat
  • Nya cancerläkemedel
  • Läkemedelsmonografier
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies