Utredning av 24-timmarsregeln

den 29 september 2011

Regeringen beslutade den 22 september om tilläggsdirektiv till den utredning om vissa frågor om prissättning, tillgänglighet och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet som initierades tidigare i år.

Regeringen skriver att ”ett av de starkaste motiven till att omreglera apoteksmarknaden var att öka konsumenternas tillgänglighet till läkemedel”. Grundregeln är att det som förskrivs på recept omfattas av apotekens tillhandahållandeskyldighet vilket innebär att patienten ska få sitt läkemedel inom 24 timmar.  

Läkemedelsverket är positiva till att frågan utreds då diskussioner uppkommit kring tolkning av reglerna för kraven på apotekens tillhandahållande av förskrivna läkemedel. Utredningen ska lämna ett delbetänkande kring ovanstående frågor till regeringen senast den 1 september 2012.

Läkemedelsverket kommer under oktober 2011 att hålla två informationsdagar för läkemedelsansvariga på apotek, och det ger tillfälle för läkemedelsansvariga att diskutera tolkningen av regelverket och initiera en dialog om hur avvikelser ska rapporteras.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 Kommittédirektiv 2011:55 (16 juni 2011)

 Tilläggsdirektiv S 2011:07 (22 september 2011)

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies