Utvärdering av interaktionsmodulerna SFINX och EES

den 17 juni 2011

Läkemedelsverket har på uppdrag av Socialdepartement genomfört en teoretisk jämförelse av interaktionsmodulerna i EES (Elektroniskt ExpertStöd) och SFINX (Swedish Finnish Interaction X-referencing). Utifrån den information som verket har tagit del av talar valet av interaktionsmodul för SFINX.

Jämförelsen visar att EES kan missa potentiellt viktiga interaktioner eftersom systemet inte täcker hela det svenska läkemedelssortimentet och att analysen görs på substansgruppsnivå och inte på substansnivå som SFINX arbetar mot. Jämförelsen utifrån systemens konstruktion visar dock inte hur ofta SFINX och EES kommer att ge olika resultat i klinisk praxis eller frekvensen av allvarligare skillnader.

Detta kan undersökas genom en studie som jämför signalerna som EES respektive SFINX genererar utifrån ett urval av individers recept i Läkemedelsregistret. Då det förekommer många olika kombinationer av läkemedel så måste antalet recept som analyseras vara mycket stort för att studien ska ge en korrekt bild.

En sådan studie ligger dock inte inom ramen för den aktuella utredning, varken tidsmässigt eller resursmässigt.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Anders Carlsten
Läkemedelsverket
070-625 63 72

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies