Vägledning för gränsdragning mellan hälsopåståenden för livsmedel och medicinska påståenden

den 17 februari 2011

Livsmedel kan klassificeras som läkemedel om de påstås ha medicinsk effekt. Läkemedelslagen är överordnad livsmedelslagen, och om Läkemedelsverket bedömer att en produkt är ett läkemedel påverkar det villkoren för både tillverkning, distribution och försäljning. Därför är det viktigt att känna till vilka påståenden som kan vara medicinska.

Vad som ska klassificeras som ett läkemedel bestäms av läkemedelslagens första paragraf. Klassificeringen grundas framför allt på produktens syfte och innehåll. Klassificeringarna görs utifrån en helhetsbedömning av varje enskild produkt.

Läkemedelsverket har tagit fram en vägledning med exempel på medicinska påståenden som kan leda till att produkten klassificeras som läkemedel.

Närings- och hälsopåståenden som inte betraktas som medicinska påståenden kan dock regleras av livsmedelslagstiftningen. Vilka hälsopåståenden som är tillåtna för livsmedel regleras av Livsmedelsverket.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 Gränsdragning mellan hälsopåståenden för livsmedel och medicinska påståenden

 Viktiga faktorer vid läkemedelsklassificering

 Livsmedelsverket - hälsopåståenden om livsmedel (Länk bruten 2015-07-20)
   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies