Viktminskningspreparat som innehåller orlistat (Alli och Xenical) utreds efter rapporter om leverpåverkan

den 23 september 2011

De europeiska läkemedelsmyndigheterna har inlett en utredning av läkemedel som innehåller orlistat efter ett mindre antal rapporter om allvarliga leverbiverkningar.

Det är känt sedan tidigare att behandling med orlistat kan ge leverpåverkan. Den nu inledda utredningen initierades efter att ett 30-tal rapporter om allvarliga leverbiverkningar sedan 1997 inkommit till läkemedelsmyndigheterna i Europa. I dessa fall har ett samband mellan orlistat och biverkningarna inte kunnat uteslutas. Biverkningsrapporterna har rört så väl Xenical 120 mg som Alli 60 mg.

De europeiska läkemedelsmyndigheternas vetenskapliga kommitté (CHMP) kommer nu att bedöma alla relevanta data rörande risken för leverskada vid behandling med orlistat. Sammanlagt har omkring 50 miljoner människor använt orlistat sedan det godkändes.  

I Sverige finns Xenical 120 mg kapsel och Alli 60 mg kapsel resp 27 mg tuggtablett godkända.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies