Vivaglobin – risk för blodpropp

den 29 mars 2011

Blodproppar har i sällsynta fall rapporterats i samband med användning av Vivaglobin när det givits i underhuden (subkutant) eller av misstag givits i ett blodkärl.

Laboratorieundersökningar har visat att vissa tillverkningssatser har högre blodproppsbildande aktivitet än andra. Betydelsen av detta är ännu oklar men företaget kommer i fortsättningen att tillhandahålla endast tillverkningssatser med låg sådan aktivitet.

Även om blodpropp vid behandling med Vivaglobin är mycket ovanligt vill Läkemedelsverket göra patienter som behandlas med läkemedlet upppmärksamma på symtom som kan förknippas med blodpropp Om symtom som kan vara tecken på blodpropp uppkommer, t ex andfåddhet, smärta och svullnad i ben eller armar, bröstsmärta eller neurologiska symtom uppträder bör sjukvården kontaktas.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies