Ytterligare örtpreparat spetsade med läkemedelssubstanser

den 14 juni 2011

Läkemedelsverket varnar för användning av de potenshöjande ”örtpreparaten” Black Bull och Secret for men. Preparaten har visat sig innehålla höga halter läkemedelssubstanser och ska inte användas av personer som samtidigt tar vissa läkemedel mot kärlkramp, och inte heller vid vissa hjärt- kärlsjukdomar. Försäljningen av Black Bull och Secret for men är olaglig.

Produkterna Black Bull och Secret for men marknadsförs som potenshöjande medel och säljs som kosttillskott i detaljhandeln och via Internet. Analyser av preparatet har visat att det innehåller höga doser tadalafil utan att detta deklareras i produktens innehållsförteckning. Tadalafil är det ämne som ingår i exempelvis läkemedlet Cialis.

Försäljningen av Black Bull och Secret for men är olaglig då produkterna innehåller stora mängder läkemedelssubstanser och därmed klassificeras som läkemedel.

Substansen tadalafil kan medföra ökad risk för personer som samtidigt tar vissa läkemedel mot kärlkramp, och även vid vissa hjärt- kärlsjukdomar.

– Dessa produkter säljs som kosttillskott, och man kan därför underskatta riskerna och använda dem på fel sätt, säger apotekare Eva Flodman Engblom. Är produkterna dessutom spetsade med läkemedelssubstanser utan att det deklareras kan det gå riktigt illa.

Enligt innehållsförteckningen ska produkten innehålla Kinesisk Jamsrot, Jakobs tårar, Kinesiskt gräslök, Rävnötnäckrosfrukt, Kryddnejlika, Bredbladig bocktörnefrukt, Lakritsrot, Bikarbonat, Kiseldioxid samt Magnesiumstearat. Tabletterna är förpackade i blisterförpackningar om två tabletter.

Läkemedelsverket har fått information om att produkten även kan säljas under andra namn, och råder därför konsumenter att vara försiktiga vid användning av produkter som liknar Black Bull och Secret for men. Verket har försökt få kontakt med det företag som importerar produkten, men utan resultat.

Läkemedelsverket varnade i maj för produkten MP Gold som även den visade sig innehålla höga halter sildenafil och tadalafil utan att det deklarerats.


Blisterförpackningen har samma utseende för Black Bull och Secret for men.
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Eva Flodman Engblom
Apotekare, Kontroll av narkotika & olaglig läkemedelshantering
018-17 42 90

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies