Två nya ämnen narkotikaklassade

den 13 december 2012

Regeringen har beslutat (SFS 2012:642) att två substanser ska klassas som narkotika från den 15 december.

Missbruket av etizolam och etylfenidat har ökat under 2012. Läkemedelsverket respektive Statens Folkhälsoinstitut har därför föreslagit regeringen att substanserna ska förklaras som narkotika.

Etizolam har medicinsk användning i ett fåtal andra länder och har i likhet med övriga bensodiazepiner förts in i den svenska förteckningen IV.

Etylfenidat har ingen känd medicinsk användning och har därför tagits in i den svenska förteckningen I.

Från den 15 december krävs det därför tillstånd från Läkemedelsverket för att få föra in eller föra ut substanserna från Sverige. Även för tillverkning och handel krävs tillstånd.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakt

Karin Jansson
utredare
018-17 42 77

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies