Äldre Evab-patientsängar kan störa elektronisk utrustning

den 16 maj 2012

Läkemedelsverket vill uppmärksamma användare av äldre Evab-patientsängar att det kan uppstå störningar på elektronisk utrustning vid användning av sängarna. Sängarna tillverkas av Proton Engineering AB/Caretec.

Störningar på elektroniska utrustningar kan uppkomma vid användning av patientsängar av märket Evab. De berörda sängarna är tillverkade före 1999 av tillverkaren Proton Engineering AB/Caretec. Sängarna manövreras med elektronik och hydraulik, bland annat för att höja och sänka sängen eller delar av den.

Tillverkaren rekommenderar att sängar som är äldre än 10 år inte ska användas i närheten av känsliga mätapparater. Eventuella störningar kan enligt tillverkaren avhjälpas med en jordsladd som kan erhållas mot kostnad från tillverkaren.

Vid eventuella frågor om sängarna ska tillverkaren kontaktas.

Läkemedelsverket vill uppmärksamma hälso- och sjukvården samt övriga användare av Evab-patientsängar att eventuella förekommande negativa händelser och tillbud ska anmälas både till tillverkaren och till Läkemedelsverket. Rapporteringsrutiner är likadana gällande alla medicintekniska produkter och sker enligt SOSFS 2008:1 (se länk).

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontaktinformation

Proton Engineering AB
Anne Karlsson
0370-69 26 73

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies