Förändringar i rutinen för hantering av förfrågningar om att Sverige ska agera referensland i den decentrala proceduren

den 12 mars 2012

Läkemedelsverket deltar aktivt som referensland (RMS) i den decentrala proceduren (DCP) och har sedan starten mottagit ett stort antal förfrågningar om att agera RMS.

Den 1 februari 2009 introducerades en ny rutin för förfrågningar om RMS-skap, i syfte att bättre kunna planera procedurerna och utnyttja verkets resurser optimalt. Denna rutin justeras löpande med hänsyn till antalet inkommande förfrågningar och från och med 1 mars 2012 införs återigen vissa förändringar i rutinen.

Förändringarna innebär att en begäran om att Läkemedelsverket ska agera RMS i en DCP kan skickas in närhelst och ej längre begränsas till vissa tidsperioder.

För mer detaljerad information, se länk under Relaterad information.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies