Ändrade rekommendationer för vaccination mot röda hund hos nyförlösta

den 30 maj 2012

Kvinnor som saknar immunitet mot röda hund (rubella) har före graviditet eller efter förlossning sedan många år erbjudits vaccination. Med anledning av att monovalent vaccin mot röda hund inte längre finns tillgängligt i Sverige rekommenderas att istället använda kombinationsvacciner.

I Sverige har tidigare funnits ett vaccin som skyddar enbart mot röda hund (rubella) men detta vaccin saluförs inte längre. Vaccinet har erbjudits till nyförlösta kvinnor vilka vid provtagning under graviditeten visats saknat immunitet mot rubella.

De vacciner som idag finns tillgängliga i Sverige är MMR-VAXPRO och Priorix, som utöver skydd mot röda hund också ger skydd mot mässling och påssjuka (MPR-vaccin). Båda dessa kombinationsvacciner innehåller levande, försvagat virus och kan ges till icke gravida rubella- negativa kvinnor, antingen före graviditet eller efter förlossning, för att förebygga rubellasmitta och därmed sammanhängande risk för fosterskador vid kommande graviditeter.

Även kvinnor som under graviditet visats ha dåligt skydd mot röda hund rekommenderas vaccination efter förlossningen.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies