Ändringsdirektiv om tandblekningsprodukter

den 1 november 2012

Den 31 oktober 2012 togs Läkemedelsverkets nya föreskrift i bruk, gällande vilka ämnen som får ingå i kosmetiska och hygieniska produkter. I föreskriften tillkom ett ändringsdirektiv för tandblekningsprodukter.

Läkemedelsverket har införlivat ett ändringsdirektiv till kosmetikadirektivet som innebär att utöver den idag maximalt tillåtna koncentrationen (på 0,1 % väteperoxid) kommer produkter med en koncentration mellan 0,1 och 6,0 % att tillåtas för försäljning. Dessa produkter får dock endast säljas till tandläkare och första behandlingen i varje behandlingsomgång ska utföras av tandläkare som har kvalifikationer enligt EU-direktiv 2005/36/EG.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies