Antibiotikaläkemedlet Spektramox oral lösning 50 mg/ml +12.5 mg/ml med batchnummer 96625 ska ej användas

den 16 augusti 2012

På grund av risk för plastbitar i Spektramox 50 mg/ml + 12.5 mg/ml lösning från tillverkningssats (batch) 96625 bör patienter som under perioden 9-17 augusti i år fått läkemedlet utskrivet genast uppsöka apotek för att få medicinen utbytt.

En vit plastbit har upptäckts i den beredda lösningen av tillverkningssats nr 96625 av antibiotikapreparatet Spektramox som används framförallt till barn.

Tillverkningssatsen omfattar 70 000 förpackningar, av vilka 6000 har sålts i Sverige. Plastbiten kommer från tillverkningen av preparatet. Eftersom det finns en risk för att ytterligare plastbitar kan finnas i andra förpackningar från samma tillverkningssats dras hela satsen nu omedelbart in från apotek och från patienter.

De patienter som fått Spektramox utskrivet under perioden 9-17 augusti bör genast få medicinen utbytt på apotek mot samma preparat ur en annan tillverkningssats och därefter fortsätta sin antibiotikakur som planerat.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Läkemedelsupplysningen
0771-46 70 10

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies