Avregistreringsansökan för Trilafon dekanoat injektionslösning återtagen

den 4 september 2012

Injektionslösningen kommer, till skillnad från tabletterna, ej att avregistreras.

Företaget har återtagit avregistreringsansökan för Trilafon dekanoat injektionslösning. Produkten kommer att finnas kvar på marknaden men mindre leveransstörning under hösten kan inte uteslutas. Trilafon i tablettform samt Tryptizol kommer dock att avregistreras 30 november, som tidigare meddelats.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies