Befarad brist på Ery-Max mixtur

den 8 mars 2012

Tillverkaren av Ery-Max befarar brist av den orala suspensionen inom några veckor. Skälet anges vara brist på råvara i förening med ökad försäljning. Detta är numera det enda erytromycinpreparat i flytande beredningsform som finns godkänt i Sverige.

Azitromycin och klaritromycin tillhör samma grupp av läkemedel och kan rekommenderas istället för erytromycin under den tid som det råder brist på erytromycin.

Klaritromycin och azitromycin är inte godkända i vårt land för behandling av pertussis men vetenskaplig dokumentation samt behandlingsrekommendationer och erfarenhet från andra länder ger stöd för användande av dessa preparat vid pertussis.

Den orala suspensionen av Ery-Max beräknas åter finnas tillgänglig på apotek i slutet av maj.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies