Befarad brist på Vfend (vorikonazol) infusionslösning samt tabletter

den 8 mars 2012

Tillverkaren av Vfend befarar brist på pulver till infusionsvätska samt Vfend tabletter från och med början på mars på grund av är tillverkningsproblem. Vfend är godkänt för behandling av flera svåra svampinfektioner.

Det finns inget annat läkemedel tillgängligt i Sverige som innehållerden aktiva substansen vorikonazol. Under den tid som det råder brist på Vfend rekommenderas att medlet endast förskrivs till patienter för vilka inga lämpliga terapeutiska alternativ står till buds.

Behandling av invasiv aspergillos och svåra infektioner med Fusarium och Scedosporium kan behöva prioriteras. Bristen på Vfend bedöms bestå under flera veckor enligt tillverkaren. Vfend mixtur kommer att finnas tillgänglig varför denna beredningsform kan användas om det råder brist på Vfend tabletter. Sjukvården kommer också informeras direkt via brev.

OBS! Ny information i ärendet har tillkommit, se:
 Ingen brist på Vfend (vorikonazol) infusionslösning och tabletter (2012-03-08)

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies