Begränsad tillgång på cancerläkemedlet tamoxifen

den 28 september 2012

Patienter som använder tamoxifen och behöver hämta ut läkemedel från apotek ombeds att hämta ut det för en kortare period än tre månader. Den begränsade tillgången beräknas vara under de närmaste veckorna.

Läkemedlet Tamoxifen, som används vid bröstcancer, finns för närvarande inte att tillgå på grund av problem med tillverkningen. Alternativ produkt är Nolvadex. Tillgången på Nolvadex kommer de närmaste veckorna att vara begränsad. För att alla som behöver läkemedel ska ha kontinuerlig tillgång till sin medicin kommer apoteken att uppmana patienterna att hämta ut läkemedel för en kortare period än tre månader. Då hinner apotekens lager fyllas på efterhand och ingen patient ska behöva bli helt utan läkemedlet. 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies