Beslagtagna potensmedel håller låg kvalitet

den 13 januari 2012

Laboratorieanalyser av en rad potensmedel visar på både odeklarerat innehåll och mycket varierande halter av läkemedelssubstanser i produkterna. En produkt innehöll den giftiga substansen stryknin. Produkterna är en del av det som beslagstogs i Sverige under operation Pangea IV där tull, polis och Läkemedelsverket samverkade.

Många av de produkter som polis och tull tog i beslag under operation Pangea IV under september var potensmedel. Av de totalt 42 000 tabletter/kapslar som beslagstogs utgjorde potensmedel ca 6 300 tabletter/kapslar i totalt 51 beslag. Dessa har nu analyserats i Läkemedelsverkets laboratorium.

För 17 av de 51 analyserade beslagen inom området potens och penisförstoring stämde inte innehållsdeklarationen med innehållet. I flera av produkterna hittades läkemedelssubstansen tadalafil och i det största beslaget som omfattade 1 800 tabletter hittades även odeklarerad diklofenak, en smärtstillande substans.

– De produkter som vi har analyserat innehåller flera odeklarerade substanser och håller överlag riktigt låg kvalitet, säger Monika Johansson, gruppchef vid Läkemedelsverkets laboratorium.

I 25 av de 51 analyserade beslagen hittades läkemedelssubstansen sildenafil. De uppmätta halterna visar att kvaliteten varierar kraftigt. Sildenafil ingår i det i Sverige godkända läkemedlet Viagra, som används vid erektil dysfunktion. Rekommenderad maximal daglig dos är 100 mg.

Figur 1. De uppmätta halterna av läkemedelssubstansen sildenafil visar att kvaliteten varierar kraftigt.

Potensläkemedel är receptbelagda i Sverige eftersom det är viktigt med en läkarbedömning innan de kan förskrivas. De bakomliggande orsakerna till potensproblem kan vara diabetes eller hjärt- och kärlsjukdomar, och använder man då dessutom höga doser av dessa verksamma läkemedelssubstanser kan man råka ut för allvarliga biverkningar.

  

Bild 1. En del av de potensprodukter som beslagtogs av tull och polis under  operation Pangea IV i september 2011.

Tullverket beslagtog också 180 tabletter Penisole, ett medel som marknadsförs för penisförstoring och potens. Produkten anges vara en ”Ayurvedic propreitory medicine”. Efter laboratorieanalyser visade sig produkten bland annat innehålla små mängder stryknin, ett ämne som är giftigt i mycket låga doser. Dödlig dos för barn kan vara 15 mg och för vuxen 50-100 mg.

– Stryknin stimulerar det centrala nervsystemet och kan i högre doser leda till kraftiga muskelsammandragningar och andningsproblem, säger Mark Personne, verksamhetschef för Giftinformationscentralen. Det är givetvis oroväckande att denna substans förekommer i produkter som kan köpas av vem som helst.

Bild 2. Potens- och penisförstoringsprodukten Penisole som efter laboratorieanalys visade sig innehålla stryknin.

Läkemedelsverket avråder bestämt från att köpa potensmedel från okända internethandlare då det ofta visar sig att de innehåller läkemedelssubstanser eller på annat sätt är av mycket bristfällig kvalitet som utgör fara för konsumenten. 

 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Högupplösta bilder

 Figur 1 - sildenafil (203 kb)

 Bild 1 - potensmedel (254 kb)

 Bild 2 - Penisole (2 Mb) 

 

Kontakta oss

Monika Johansson
gruppchef
Laboratoriet
018- 17 42 13

Mark Personne
verksamhetschef
Giftinformationscentralen
08-610 05 15

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies