Brist på dialysprodukter – uppdaterad information

den 15 juni 2012

Ny information har inkommit från tillverkaren Gambro om att leveranser av dialysslangar av märket BL200BD PRE POST inte kan garanteras. Ersättningsslangar har tagits fram i stället. Läkemedelsverket uppmanar hälso- och sjukvården att fortlöpande bevaka all inkommande information från tillverkaren och vidta rekommenderade åtgärder.

Tillverkaren Gambro har inkommit med ny information angående de leveransproblem som för närvarande finns för dialysprodukter. Tillverkaren kan inte garantera leverans för dialysslangarna BL200BD PRE POST (beställningsnummer 113766). I stället finns ersättningsslangar tillgängliga – se tillverkarens information som har bifogats i höger marginal på denna sida.

Leveransproblemen gällande olika dialysprodukter tillverkade av Gambro beror på att tillverkarens fabrik i Italien har skadats vid jordbävningen i maj 2012. Tillverkaren informerar berörda vårdinrättningar fortlöpande om vad som gäller eftersom akuta bristsituationer kan uppstå för vissa av tillverkarens dialysprodukter.

Mer information om leveransproblemen och bakgrunden till dem återfinns i bifogad dokumentation från tillverkaren. För ytterligare information, se även Läkemedelsverkets nyhet som publicerades 12/5 2012.

Läkemedelsverket uppmanar hälso- och sjukvården att hålla sig noggrant uppdaterad om utvecklingen genom att bevaka inkommande information från Gambro och genom att vidta rekommenderade åtgärder vid förekommande fall.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontaktinformation

Sara Hansen
Gambro Lundia AB
046-16 94 49

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies