Brist på intravenöst oseltamivir

den 23 maj 2012

Inom EU råder det för närvarande brist på oseltamivir för behandling av svåra fall av influensa.

Oseltamivir i intravenös beredningsform är ett läkemedel som kan förskrivs på beredskapslicens av infektionsläkare vid svåra fall av influensa.

Detta medel finns för närvarande inte att tillgå inom EU. Bristen beror på att hållbarhetstiden för lagret av läkemedel har gått ut. Det är för närvarande oklart när produkten kommer att finnas att tillgå igen.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies