Brist på ögondroppar Trusopt och Cosopt mot högt tryck i ögat

den 8 juni 2012

På grund av produktionsproblem är det för närvarande brist på ögondropparna Trusopt (dorzolamid) och Cosopt (dorzolamid + timolol) i endosbehållare utan konserveringsmedel.

Trusopt och Cosopt är två läkemedel som används för behandling av förhöjt ögontryck. Tillverkaren anger att dessa produkter i endosbehållare, utan konserveringsmedel, för närvarande inte kan tillhandahållas på grund av produktionsproblem. Nästa leverans förväntas tidigast i augusti. Tillgången på båda ögondropparna befaras bli begränsad även efter denna tidpunkt. Båda produkterna finns att tillgå i större förpackningar i flaska, med tillsats av konserveringsmedel.

För närvarande finns inte någon produkt utan konserveringsmedel som innehåller dorzolamid eller dorzolamid + timolol på den svenska marknaden.

För kombinationen dorzolamid + timolol i endosförpackning utan konserveringsmedel har Läkemedelsverket kännedom om en alternativ produkt som finns att tillgå via licensförskrivning. Vid behov av endast dorzolamid i endosförpackning utan konserveringsmedel bör ett apotek kontaktas för information om vilka alternativ som eventuellt kan finnas tillgängliga för licensförskrivning.

Läkemedelsverket kan inte garantera tillgänglighet för licensprodukter.

Patienter som drabbas av denna bristsituationen bör uppmanas att kontakta sin behandlande läkare för att diskutera behandlingsalternativ, för att säkerställa fortsatt ögontryckssänkande behandling.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies