Bristsituationer med medicintekniska produkter

den 3 juli 2012

På grund av jordbävningar i Italien i maj 2012 kan flera tillverkare och leverantörer ha problem med att leverera medicintekniska produkter till sjukhusen och andra vårdgivare. Läkemedelsverket uppmanar hälso- och sjukvården att följa tillverkarnas inkommande information fortlöpande.

Läkemedelsverket vill uppmärksamma hälso- och sjukvården om att bristsituationer med olika typer av medicintekniska produkter kan uppkomma inom den närmaste tiden. Orsaken till detta är jordbävningarna som drabbade norra Italien i slutet på maj 2012. Den drabbade regionen har ett stort antal produktionsanläggningar för medicintekniska produkter och komponenter till dessa. Enligt den information som Läkemedelsverket har fått ta del av är många produktionsanläggningar förstörda eller svårt skadade.

 Lagerbyggnader och produktionsanläggningar har också stängts av säkerhetsskäl i väntan på utvärdering. Detta medför att det kan uppstå situationer då leverans av produkter inte kan garanteras.


De berörda tillverkarna arbetar med att ta fram alternativa lösningar och ersättningsprodukter för hälso- och sjukvården om bristsituationer skulle uppstå. Leveransproblem av vissa mycket specifika produkter kan medföra att tillverkare och hälso- och sjukvården måste samarbeta effektivt för att hitta lösningar så att patientvården inte ska drabbas negativt. En del produkter är utbytbara mot andra tillverkares produkter och då behöver inte leveransproblemen medföra allvarliga konsekvenser.

 
Enligt den tillgängliga informationen handlar leveransproblemen till stor del om olika typer av engångsprodukter som tillverkas av plast, till exempel infusionsslangar, dialysprodukter och olika typer av komponenter till medicintekniska produkter. Läkemedelsverket har fått information från tillverkarna Gambro, Sorin, Baxter, B. Braun och Mediplast att deras, eller deras underleverantörers, fabriksanläggningar är drabbade. Andra än de nämnda medicintekniska tillverkarna kan också vara drabbade. Tillverkarna informerar hälso- och sjukvården fortlöpande om det rådande läget för produktleveranser.

 
Läkemedelsverket uppmanar hälso- och sjukvården att hålla sig uppdaterad angående all den information som tillverkare förmedlar, till exempel via kundbrev och säkerhetsmeddelanden som skickas till hälso- och sjukvården.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies