Cancerläkemedlet carboplatin tillfälligt slut

den 1 november 2012

Läkemedlet beräknas åter kunna levereras från apotek den 5 november 2012.

På grund av fynd av kristaller i vissa referensprover av produkten har de senaste dagarna en tillfällig brist uppstått på cancerläkemedlet carboplatin i Sverige. Carboplatin används bara i injektionsform. Utländska förpackningar med felfri vara och svensk bipacksedel beräknas finnas tillgängliga på apotek senast måndag den 5 november 2012.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies