Cymevene pulver till infusionsvätska 500 mg för intravenöst bruk av tillverkningsbatch N0019B05 skall ej användas

den 5 september 2012

Antivirusläkemedlet Cymevene pulver till infusionsvätska 500 mg dras tillbaka av tillverkaren på grund av kvalitetsproblem.

Vid tillverkningen av injektionsflaskor Cymevene har ett tillfälligt problem uppstått i förslutningsprocessen. Därför finns risk för sprickbildning i flaskorna och läckage och steriliteten kan inte garanteras i denna tillverkningssats.  Tre defekta injektionsflaskor har påträffats i England. Företaget drar nu tillbaka alla resterande flaskor från den aktuella tillverkningssatsen.  Apotek, distributör och grossist skall returnera alla flaskor ur den berörda tillverkningsbatchen till företaget. Injektionsflaskor som har distribuerats ut i vården skall omedelbart returneras till det apotek som levererat produkten.
Injektionsflaskor ur tillverkningssatser som inte är berörda av detta kvalitetsproblem kommer att finnas att tillgå i tillräcklig mängd.

 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies