Dexametason finns tillgänglig som oral lösning

den 11 juni 2012

Dexametason Rosemont oral lösning finns tillgänglig från den 11 juni 2012.

När Dexacortal avregistrerades oktober 2011 informerade vi om att det saknades ett godkänt läkemedel för oral användning och att alternativet därför var licensförskrivning av dexametasontabletter. Nu har situationen förändrats och Dexametason Rosemont oral lösning finns tillgänglig från 11 juni 2012, enligt uppgifter från företaget. Därmed är licensförskrivning av tabletter inte längre förstahands alternativ.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies