EMA:s vetenskapliga kommitté CHMP får svensk ordförande

den 17 september 2012

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté för humanläkemedel (CHMP) har idag valt Tomas Salmonson, senior vetenskaplig rådgivare på Läkemedelsverket, till ny ordförande för en treårsperiod.

-  Det är otroligt glädjande och hedrande att bli vald till ordförande för CHMP som har ett viktigt uppdrag. Sverige har länge bidragit aktivt till att driva och främja det europeiska arbetet för folkhälsan och jag är mycket förväntansfull att ta över ordförandeklubban och fortsätta leda arbetet framåt säger, Tomas Salmonson.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA som har sitt säte i London, ansvarar för den vetenskapliga utvärderingen av läkemedel för användning inom EU. Myndigheten består av sju kommittéer, varav CHMP utgör en utav dem.

CHMP ansvarar för att bereda myndighetens vetenskapliga yttranden i frågor som rör läkemedel för humant bruk. CHMP har medlemmar från samtliga EU och EEA-EFTA-länder.

- Vi har sedan länge stöttat Tomas i hans arbete att verka för CHMP. Han har varit vice ordförande sedan 2007 och det är ett viktigt erkännande till honom men också till Läkemedelsverket att han nu blir vald som ordförande, säger Christina Åkerman, GD, Läkemedelsverket.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies