Ekonomisk delårsrapport lämnad till regeringen

den 20 augusti 2012

Läkemedelsverket har i enlighet med internrevisionsförordningen (2006:1228) lämnat en delårsrapport för första halvåret 2012 till regeringen. Resultaten indikerar att den finansiella situationen för myndigheten är fortsatt stabil.

Delårsbokslutet uppvisar ett resultat på -7,1 miljoner kronor. Prognosen för helåret 2012 pekar på ett resultat om 6,7 miljoner kronor och ett beräknat positivt myndighetskapital vid årets slut på 65,7 miljoner kronor.

Verksamhetens totala intäkter under det första halvåret är 333,1 miljoner kronor. Helårsprognosen för intäkter 2012 är 670,5 miljoner kronor.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies